Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Bedrijf omschrijving
 3. Doel gegevens
 4. De door ons verwerkte persoonsgegevens
 5. Geautomatiseerde besluitvorming
 6. Ontvangersgegevens
 7. Cookies
 8. Opslag periode
 9. Rechten
 10. Verplichte gegevens
 11. Beveiliging

 

1.   Inleiding

Brouwerij de Hobbel verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Brouwerij de Hobbel is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

2.   Bedrijf omschrijving

Brouwerij de Hobbel, gevestigd aan Ijsvogel 3602XR te Maarssen Groothandel in dranken (geen zuivel) www.brouwerijdehobbel.nl Vennootschap onder firma.

Contactgegevens:
https://brouwerijdehobbel.nl
IJsvogel 134 3602XR te Maarssen
0642211324

Maarten Kuipers is de Functionaris Gegevensbescherming van Brouwerij de Hobbel Hij/zij is te bereiken via privacy@brouwerijdehobbel.nl

 

3.   Doel gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Brouwerij de Hobbel verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Brouwerij de Hobbel analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

 

4.   De door ons verwerkte persoonsgegevens

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Lijst met contactgegevens van de klant via een app
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@brouwerijdehobbel.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

5.   Geautomatiseerde besluitvorming

Brouwerij de Hobbel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Brouwerij de Hobbel) tussen zit. Brouwerij de Hobbel gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

6.   Ontvangersgegevens

Delen van persoonsgegevens met derden

Brouwerij de Hobbel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze algemene voorwaarden met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

7.   Cookies

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Brouwerij de Hobbel gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

8.   Opslag periode

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Brouwerij de Hobbel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonlijke gegevens > Zeven jaar > Facturen
Adres > Zeven jaar > Facturen/ leveren van product
E-mailadres > Zeven jaar > Contact/ Facturen
Cookies > Twee maanden > Verbeteren van de site

 

9.   Rechten

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brouwerij de Hobbel en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@brouwerijdehobbel.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Brouwerij de Hobbel wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

10.                 Verplichte gegevens

Om de door u gekozen dienst of product te leveren hebben wij bepaalde gegevens nodig dit noemen wij de verplichte gegevens deze gegevens zullen gemarkeerd zijn met een ‘*verplicht’ tag.

 

11.  Beveiliging

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Brouwerij de Hobbel neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@brouwerijdehobbel.nl